Pages Navigation Menu

Szárnyashús receptek

Jellemző tulajdonságukról egy 1878-as kiadású pesti szakácskönyvből, így olvashatunk.

 

Kakas és tyúk
„ A vén kakasok és tyúkok rendesen, csak marhahússal főzetnek, hogy a levest erőssé tegyék, a porhanyóra főzött hús becsinálva, vagy más apróbb ételekhez használtatik. A tarajok más ételek disztitésére szolgálnak, vagy különösen elkészitetnek. Fiatal kinőtt kakasok és tyúkok, melyeknek húsa még gyenge, különféle módon készittetnek el,s kiherélve az oly izletes kappan és jércze húst adják”

Babaséf

 

A kappan
„ Ha meg van fagyva, soká eláll. Rendesen sütik vagy párolják.”

 

A jércze
„ Tulajdonképpen kinőtt, s még a tojás előtt kiherélt tyúk, mely meghizlaltatik. Sokan a jérczét többre becsülik a kappannál. Éppen ugy készittetik el, mint a kappan. Nálunk csak a fiatal, félig kinőtt tyúkokat nevezik jérczének, s ezek különféleképpen készittetnek le.”

 

A csirkék
„ Részint három hetes, részint idősebb korukban használtatnak, megkoppasztatván, mint minden szárnyas állat. A nagyobb csirkéket a ketreczben kell kissé hizlalni, kell hogy kövérséget s kellemes izt nyerjenek. Különféle módon használtatnak, nevezetesen leginkább főve, sütve, s rántva.”

 

 

webshop-banner

Köszönöm, hogy megosztod.